Är det dags att skaffa vagn?

Välj den med överlägsen livslängd!

Fler än 21 000 unika och kundanpassade vagnar har sedan 1961 rullat ut från vår fabrik i Bygdsiljum. Flexibla, stabila och tåliga vagnar av högsta kvalitet med närmast obegränsade anpassningsmöjligheter som uppfyller precis de krav som våra kunder efterfrågar. Vagnarna används bland annat av entreprenad- och byggföretag, i skogsindustrin, på idrottsarrangemang, festivaler och event. De tjänstgör som tillfälliga bostadslösningar och kontor.

Behöver ni en vagn till ert nästa projekt? –Välj en Norrlandsvagn!