Sök
Stäng denna sökruta.

Om oss

I över 60 år har vi tillverkat flexibla, moderna och högkvalitativa premiumvagnar med lång livslängd och oslagbar komfort.

Historia

Vår resa startade i Bygdsiljum i Västerbotten år 1961 med tillverkning av husvagnar. Samtidigt uppmärksammade vi att mekaniseringen av skogsbruket samt ett ökat byggande skapade ett växande behov av mobila baracker. Idén till den allra första mobila skogsvagnen föddes 1963 och lade grunden till produktionen av de arbets-, rast- och specialvagnar som blivit vårt signum och som vi fortfarande kontinuerligt utvecklar för att passa alla slags verksamheter.

Idag är Norrlandsvagnar förknippat med stabila och tåliga vagnar av högsta kvalitet med närmast obegränsade anpassningsmöjligheter. Vi bedriver en ständig produktutveckling med egen tillverkning av alla vitala delar. Likaså har vi en tydlig miljöprofil och eftersträvar att vara ett föredöme i branschen. Sammantaget har detta gett oss en ledande marknadsposition där till dags dato mer än 21 000 Norrlandsvagnar rullat ut från vår fabrik i Bygdsiljum, Västerbotten.

För att öka kapaciteten och möta efterfrågan på vagnar från en allt större geografisk marknad bedriver vi sedan 2021 även tillverkning vid en egen nystartad fabrik i Stargard i norra Polen.

Produktutveckling och produktion

Vår produktutveckling utgår till största del från våra kunders behov och krav. Därför ser vi det som ytterst viktigt att ha full kontroll över såväl den egna produktionen som på inkommande komponenter. Vi säkerställer vår höga kvalitet i allt från produkter till service genom att:

  • vi själva tillverkar alla fönster och dörrar till våra vagnar.
  • vi har eget snickeri för unika anpassningsmöjligheter.
  • vi har egen tillverkning av sandwichpaneler.
  • vi erbjuder flera egenutvecklade komponenter, till exempel underredet.

Affärsidé

Norrlandsvagnar ska tillverka och sälja flyttbara manskapsvagnar och specialvagnar, med hög kvalitet och lång livslängd, producerade på ett rationellt och miljövänligt sätt.

Kvalitetspolicy

Norrlandsvagnars framgång bygger på samverkan mellan våra kunder, medarbetare och ägare. Alla våra mål ska bidra till att stärka denna samverkan.

Vi bidrar till våra kunders framgång genom grundlig kunskap om deras behov, ständig förbättring och mätning av vår förmåga att leva upp till dessa.

Vi är lagspelare och vill bidra med kunskap, erfarenhet och engagemang för att ständigt förbättra vår förmåga, våra processer, arbetsmetoder och trivsel.

Vi har fokus på att uppfylla intressenters krav, minska slöseri och göra rätt saker på rätt sätt, vilket leder till högre kvalitet, effektivitet samt en bra lönsamhet över tid.

Miljöpolicy

Norrlandsvagnar eftersträvar en produktion som ska minimera miljöpåverkan. En ständig översyn av tillverkning och materialval ska ske.

Norrlandsvagnar ska också påverka bransch och kunder att göra miljövänliga val, så att produkten i möjligaste mån blir återvinningsbar.

Vi vill gärna lära känna dig och dina behov!

Varmt välkommen att kontakta oss med dina frågor, funderingar eller synpunkter.