Det är med stolthet vi startat upp en fabrik i Polen

Vi har i dagarna levererat ut vagn nr 60. I Polen kommer vi att tillverka vagnar på samma sätt som vi fortsätter att göra i Bygdsiljum (Västerbotten).